Deze vogels heb ik in mijn tuin gezien en gehoord.

 

Huismus - Passer Domesticus
Koolmees - Parus major
Pimpelmees - Cyanistes caeruleus
Huismus
Wikipedia
Koolmees
Wikipedia
Pimpelmees
Wikipedia

 

Roodborstje - Erithacus rubecula
Staartmees - Aegithalos caudatus
Vlaamse gaai - Garrulus glandarius
Roodborstje
Wikipedia
Staartmees
Wikipedia
Vlaamse Gaai
Wikipedia

 

Merel - Turdus merula
Zanglijster - Turdus philomelos
Turkse Tortel - Streptopelia decaocto
Merel
Wikipedia
Zanglijster
Wikipedia
Turkse Tortel
Wikipedia

 

Ekster - Pica pica
Houtduif - Columba palumbus
Spreeuw - Sturnus vulgaris
Ekster
Wikipedia
Houtduif
Wikipedia
Spreeuw
Wikipedia

 

Vink - Fringilla coelebs
Winterkoninkje - Troglodytes troglodyte
Halsbandparkiet - Psittacula krameri
Vink
Wikipedia
Winterkoninkje
Wikipedia
Halsbandparkiet
Wikipedia

 

 

 

© 2020   eduzine.nl